Referenssit

KOy Jyrkkälänpolku

Hankeviestintä

Jyrkkälä on turkulainen 1 300 asukkaan vuokrakerrostaloalue, joka on rakennettu Suomen kaupungistumisen vauhdikkaimpina vuosikymmeninä 1960- ja 70 -luvuilla. Jyrkkälään kuuluu yli 600 vuokra-asuntoa17 kerrostalossa, jotka omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku. Voittoa tavoittelemattoman vuokrataloyhtiön omistavat julkiset organisaatiot JHL, VVO ja Turun kaupungin TVT-asunnot.

Jyrkkälässä käynnistettiin vuonna 2014 laaja korjaushanke, jonka viestintäkumppaniksi Taskut valittiin. Hankkeen tavoitteena on pidentää rakennusten elinkaarta, alentaa käyttökustannuksia, parantaa asumisen laatua sekä kohentaa alueen imagoa ja säilyttää sen kohtuuhintainen houkuttelevuus kohderyhmien keskuudessa. Korjaushanketta toteuttaa allianssi, jonka muodostavat Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, Arkkitehtitoimisto Ab CASE consult Ltd. sekä Consti Korjausurakointi Oy. Taskut toimii hankkeessa sekä suunnitteluettä toteutusvaiheen viestintäkumppanina.

Taskut toimii hankkeen viestintäkumppanina ja vastaa viestinnän konsultoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta hankkeen parhaaksi. Taskut on mukana hankkeen viestinnän ohjausryhmässä ja tuo näin viestinnän, maineenhallinnan ja aluebrändin kehittämisen asiantuntemuksensa hankejohdon käyttöön. Taskut on vastannut hankkeen viestintäsuunnitelman ja -strategian laatimisesta, läpiviennistä sekä jatkuvasta päivittämisestä. Johtoryhmälle järjestetty viestintäkoulutus valmensi hankkeen nimissä esiintyviä henkilöitä ja auttoi hallitsemaan riskejä. Sidosryhmätutkimuksella selvitettiin viestinnän kehittämiskohteita ja mitataan onnistumista pääkohderyhmän näkökulmasta. Taskut on vastannut myös hankkeen ulkoisen viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Taskut vastaa hankkeen verkkosivuista ja niiden kehittämisestä, esittelymateriaalista sekä mediasuhteista ja medianäkyvyyden suunnittelusta. Sidosryhmädialogia ja johdettua vuorovaikutusta toteutetaan yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa mm. asukastilaisuuksissa ja mediatapaamisissa.

Lue lisää asiakkaamme sivuilta: www.jyrkkala.fi

Tuottamamme palvelut

UIUX, luova suunnittelu ja tuotanto
Tutkimus ja kartoitus
Sisällön suunnittelu ja tuotanto
Hanke- ja projektiviestintä
Some ja monikanavointi
Verkkototeutukset
Viestinnän konsultointi, strateginen suunnittelu ja toteutus
Mediasuunnittelu ja tiedotteet
Taskut hanekviestintä Jyrkkälä

Jaa