Palvelut
Rakennettu ympäristö

Viestintää rakennetun ympäristön vaatimuksiin

Tunnemme kiinteistö- ja rakennusalan yleisimmät toimintamallit, arvoverkon, sidosryhmät sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden vaatimukset rakennusalalla.

Viestintäpalveluitamme käyttävät erilaiset rakennetun ympäristön toimijat:

 • Kehitys- tai rakennushankkeet
 • Kiinteistösijoittajat ja -omistajat
 • Kiinteistökehitys ja -johto
 • Rakennuttajat, konsultit, suunnittelijat, rakentajat ja aliurakoitsijat
 • Myyntitoimeksiannot, sijoitus- ja vuokraustoiminta
 • Kiinteistöalan palveluntuottajat
 • Rakennusteollisuus
 • Rakennustuoteteollisuus
 • Edunvalvonta ja järjestöt
Markkinointiviestintä

Yritysviestinnän asiantuntija kaikissa muodoissa ja teknologioissa

Ydinosaamistamme ovat markkinointiviestinnän suunnittelu ja konsultointi, vahvuuksiamme markkinoiden ja liiketoiminnan strateginen ymmärrys, vastuullisuus sekä viestinnän teknologiat ja innovaatiot. Olemme vastuussa asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisesta ja viestinnän tuloksellisuudesta.

Palvelujamme ovat mm:

 • Markkinointiviestinnän ulkoistuspalvelut
 • Viestintä-, markkinointi- ja kanavastrategiat
 • Ympäristö- ja vastuuviestintä
 • Hanke- ja projektiviestintä
 • Tuotteistaminen ja lanseerausviestintä
 • Yritysilmeiden suunnittelu
 • Raportit ja julkaisut
 • Sidosryhmäjulkaisut ja vuosikertomukset
 • Mediaviestintä ja tiedotus
 • Viestintä digitaalisissa kanavissa
 • Sisältömarkkinointi
 • Sosiaalisen median strategiat ja sisällöt
 • Verkkoseuranta, raportit ja analyysit
Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuuden viestintä ja vastuullisuusmarkkinointi

Viestintä liittyy yritysten ja organisaatioiden vastuullisuuteen, kun tavoitteena on kehittää vastuullista toimintaa, parantaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa, markkinoida kestäviä tuotteita ja palveluja tai hyödyntää uusia mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan markkinoilla.

Vastuuviestinnän palvelumme tukee organisaatioiden vastuullisuus-, ympäristö- ja laatuasiantuntijoiden, viestinnän ja markkinoinnin sekä liiketoiminnan kehittämisestä vastaavien asiantuntijoiden työtä. Taskuilla on kokemusta vastuullisuuden viestinnästä yrityksissä, julkisella sektorilla ja kansalaisjärjestöissä. Tunnemme yritysvastuun erilaiset viitekehykset, kuten GRI-raportointiohjeiston ja ISO 26000 -standardin.

Taskujen vastuuviestintä auttaa pääsemään kestäviin tavoitteisiin, kun:

Halutaan muuttaa käyttäytymistä: Kun asenteiden ja toiminnan välillä on kuilu, oikeanlaisella viestinnällä voidaan vauhdittaa käyttäytymismuutosta kohti kestävämpiä markkinoita.

Halutaan tuloksia vastuullisuusohjelmasta: Henkilökunta on vastuuviestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä. Hyödynnä viestintää, kun tarvitset tukea organisaation ympäristö-, sosiaalisen- sekä taloudellisen vastuun tavoitteiden saavuttamiseen.

Halutaan edistää sidosryhmien luottamusta ja vuorovaikutusta: Viestinnällä rakennetaan luottamusta ja edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien kesken. Luodaan mahdollisuus osallistua, olla osa toimintaa ja oppia.

Halutaan kirkastaa brändi kestävässä liiketoiminnassa: Kun tavoitellaan menestystä kestävillä markkinoilla, viestintä auttaa erottumaan positiivisesti. Teot kirkastuvat tunteita herättäviksi ja ajattelua muuttaviksi viesteiksi.

Halutaan vastuullisuus esiin jokaisessa kohtaamisessa: Monikanavainen viestintä on apuna vastuuviestien välittämisessä. Sisältömarkkinoinnilla vastuullisuus merkitykselliseksi uusillekin kohderyhmille.