Kuka omistaa kiinteistön asiakaskokemuksen?

Mieti tilannetta, jossa kiinteistön omistajalla on tarjolla toimitilaa ja tarve löytää sille sopiva asiakas. Kuka organisaatiossanne huolehtii oikean asiakkaan löytymisestä? Mitä tarvitaan, jotta juuri tämä tila erottuu massasta? Kuka omistaa kiinteistön asiakaskokemuksen?

Kysymyksiin voi vastata monella eri tavalla ja ensimmäisenä mieleen tulevat helposti ne tutuimmat. Entä jos uskaltaisittekin ajatella hieman eri tavalla tällä kertaa? Ottaa käyttöön uusia tapoja ja valjastaa digitaalisuus sekä teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet yrityksen voimavaraksi?

Mistä aloittaa, jos haluaa uudistaa toimitilojen asiakashankinnan?

Tarvitaanko myyntiin ja markkinointiin välikäsiä?

Usein toimitilojen myynnissä ja markkinoinnissa käytetään ulkoisia välittäjiä ja portaaleja. Niiden käyttö voi olla hyvin perusteltua ja toimivaa, mutta samalla annetaan asiakaskokemus toisen brändin nimiin. Mitä jos toimittaisiin toisin? Miksi antaa mahdollisten liidien valua hukkaan, kun voi tarjota suoran kontaktin oikealle yhteyshenkilölle?

Kiinteistönomistajilla ja managereilla on yleensä paras tieto kohteesta ja tiloista, jolloin kannattaa jättää turhat mutkat ja välikädet asiakkaan ja organisaation välistä ja siirtää kaupanteko suoraan omille myyjille. kun vähennetään asiakkaan ostopolun varrella olevia vaiheita ja riippuvuuksia, myös asiakastieto säilyy itsellä.

Erottautuuko brändi joukosta?

Jokaisen yrityksen on hyvä säännöllisesti arvioida kriittisesti perinteiset toimintatavat ja kehittää uusia toimivia ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Mitä jos voisit hallita kohteiden näkyvyyttä ajantasaisesti ja oman brändin mukaisesti?

Toimitilojen markkinoinnissa ja hallinnoinnissa auttaa vahva näkemys markkinoista sekä markkinoinnin räätälöiminen oman brändin näköiseksi.

Kiinteistöt ja toimitilat pitää saada kiinnostaviksi hyvin monimuotoisille yrityksille ja silloin on lupa erottautua joukosta.

Sekin tiedetään, että ostopäätöksen tekevä joukko voi vaihdella ostokerrasta toiseen. Siispä luodaan näkyvyyden varmistamiseksi myös jotain uutta, mutta samalla tunnistettavaa brändin näkökulmasta.

Kuka hallitsee kriittistä menestystekijää – tietoa?

Asiakaskokemuksen ja luottamuksen rakentaminen vaatii kattavaa asiakasymmärrystä. Menestyksen kannalta eri toimijat ja järjestelmät toimivat hyvin yhteen ja että tietovirtoja hallitaan ja hyödynnetään tehokkaasti.

Pandemia-aika on saanut monet pohtimaan toimitilojen näkyvyyden varmistamiseksi, mikä tieto on oleellista, miten erottaudutaan ja kuka hallitsee tietoa. Integroidun teknologian ja markkinointikeinojen tehokas suunnittelu ja toteuttaminen on nyt hiottu ja harjoiteltu.

Tyypillisesti esimerkiksi ulkoisia myyjiä käytettäessä prosessin aikana syntyvä tieto on helposti hajallaan, eikä kerry välttämättä yhteen paikkaan. Asiakaspitoa voi lisätä ottamalla ohjat omiin käsiin hallitsemalla paremmin kertyvää asiakastietoa ja yhtenäistämällä kumppaniverkoston käytäntöjä.

Miten digitaalisuutta hyödyntävä asiakaskokemus saadaan tukemaan liiketoimintaa?

Olemme eläneet jo useamman vuoden aikaa, jolloin potentiaaliset asiakkaat ovat voineet vierailla kiinteistöissä ja tutustua toimitiloihin vain rajoitetusti. Kiinteistönomistajien digitaaliset kyvyt ja materiaalit on punnittu ja paljon uutta on kehitetty.

Nyt pandemiasta ulos tultaessa on syytä miettiä, mitä hyvää ja tuona aikana hiottua voi edelleen jatkaa ja kehittää. Ei siis palata vanhoihin pinttyneisiin tapoihin vaan jatketaan digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Nämä digitaaliset ratkaisut sekä eri mediamuodot ovat hallittavissa helpommin kuin usein uskotaan. Niiden avulla todistetusti mahdollistetaan brändin mukainen materiaali, oikea-aikaisuus, asiakaskokemus ja tavoitellut konversiot.

Teknologia voi vastata asiakkaiden kysyntään, muuttuviin vaatimuksiin ja markkinoiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin, jos se valjastetaan liiketoimintaa kehittäväksi. Vanhentuneet alustat estävät yrityksiä luomasta innovatiivisia brändikokemuksia eri kanavissa ja tuomasta niitä markkinoille oikeaan aikaan ja halutussa muodossa.

Alati monipuolistuvissa toimitilaratkaisuissa on kuitenkin tarjolla joustoa ja valinnanvapautta. Siksi myös näkyyyden ja markkinoinnin keinoja pitää käyttää monipuolisesti ja suunnata ne oikein.Voit tehostaa digitaalista liiketoimintaasi luomalla uusia kosketuspisteitä ja innovoimalla uusia tapoja milloin, missä ja miten yrityksesi haluaa olla esillä.

Digitaalisista ratkaisuista syntyy tällöin kilpailuetua, joka tukee liiketoimintaa.

Miten Taskut voi auttaa?

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse ja tukea on tarjolla sitä kaipaaville. Me Taskuissa autamme asiakkaitamme kasvattamaan kiinteistöjen arvoa tekemällä niistä ja niiden ympäristöstä houkuttelevia varmistamalla, että ne näkyvät laadukkaasti. Miten me teemme sen käytännössä?

Taskujen kehittämä kiinteistömarkkinoinnin verkkopalvelu on suunniteltu helpottamaan erityisesti kiinteistönomistajien arkea. Selainpohjaisen palvelun avulla asunto- ja toimitilakokonaisuuksien vuokrausta voidaan koordinoida helposti ja kustannustehokkaasti.

Kiinteistömarkkinoinnin verkkopalvelun lähtökohtana kiinteistön omistajalle tärkeät liiketoiminnalliset tavoitteet: transaktioajan lyhentäminen, kiinteistöjen löydettävyyden parantaminen ja liidien jalostaminen myynnille.

Monimuotoisemmaksi muuttuva toimitilamarkkina kaipaa yhä monipuolisempia ratkaisuja myös kiinteistöjen markkinointiin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Mahdollisuuksia on paljon, ja olemme mielellämme apunasi luomassa uutta muuttuvassa markkinassa. Tule mukaan rikastamaan toimitilamarkkinaa!

Anu Pitkänen
Chief Operating Officer (COO)

______________________________________________________________________________________

Jos etsit sujuvaa ja tehokasta tapaa hoitaa vastuullasi olevan kiinteistövarallisuuden vuokrausmarkkinointia, kerromme mielellämme lisää teknisestä toteutuksesta ja palvelun räätälöintimahdollisuuksista.

Kysy lisää »

Anu Pitkänen
Chief Operating Officer (COO)
anu.pitkanen@taskut.fi
+358 40 511 1901

Yhteystiedot »

(Kuva: David Fintz / Unsplash)

Muita ajankohtaisia

näytä kaikki

6.10.2023

Mannerheimintien peruskorjaus nappasi viestinnän kunniamaininnan Vuoden katutyömaa-kisassa – työmaan viestintää tehdään yhteistyönä

Taskut tekee Mannerheimintien peruskorjauksen työmaaviestintää yhdessä pääurakoitsija VM Suomalainen Oy:n ja Helsingin kaupunkiympäristön kanssa. Yhteinen viestintä sai tunnustusta Vuoden katutyömaa -kisassa. Mannerheimintien peruskorjauksen viestintä sai kunniamaininnan Vuoden katutyömaa -kilpailussa. Kilpailun raati perusteli

4.9.2023

Taskujen ja Exoven strateginen kumppanuus vahvistaa Taskujen digipalveluja

Taskut ja Exove sopivat strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuuden myötä Taskuilla on käytössään entistä laajempi teknologia- ja järjestelmäosaaminen. Taskut on Suomen ainoa kiinteistö- ja rakennusalaan erikoistunut viestintä- ja markkinointitoimisto, joka tarjoaa viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu- ja kehityspalveluita. Exove Oy

30.6.2023

Anu Pitkänen osakkaaksi, Jaana Tyynismaa Taskujen hallitukseen

Taskut laajensi omistuspohjaansa kutsumalla toimitusjohtaja Anu Pitkäsen osakkaaksi ja vahvistaa nyt strategista ohjaustaan nimittämällä Jaana Tyynismaan hallituksen jäseneksi. Rakennetun ympäristön viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijapalveluihin erikoistunut Taskut Communications laajensi omistuspohjaansa keväällä kutsumalla