Viestinnällä on kriittinen rooli hankkeen johtamisessa

Rakennus-, infra tai kiinteistökehityshanke vaikuttaa ympäristöönsä laajasti. Mitä tiiviimmin hankkeen johtamiseen on kytketty viestintä, sitä sujuvammin voidaan auttaa ihmisiä ennakoimaan työmaasta aiheutuvat häiriöt ja rakentaa hankkeelle positiivista julkisuutta. Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus jo suunnitteluvaiheessa tekee hankkeesta sidosryhmiensä arvostaman. 

Liikennekatkoja. Porauksia. Räjäytyksiä. Kaventuvia ajoväyliä. Muuttuvia reittejä jalankulkijoille. Häiriöitä kiinteistön käyttäjille. Melua, tärinää ja pölyä.

Työmaa synnyttää aina häiriötekijöitä. Oli kyseessä pieni katuremontti, keskeinen väylähanke, alue- tai kiinteistökehityshanke, se koskettaa alueen toimijoita laajasti.

Valmistuttuaan jokainen hanke kuitenkin tuo hyötyjä. Liikenne sujuvoituu, turvallisuus lisääntyy, kohteen imago paranee ja uusitut väylät tai toimitilat vastaavat liikkumisen ja työskentelyn muodoissa tapahtuneita muutoksia.

Haitoista ja hyödyistä kertomiseen tarvitaan viestintää. Viestintä onkin hankkeen johtamisen tärkeimpiä työkaluja.

– Viestintätarpeita on valtavasti. Miten huomioidaan asukkaat ja yrittäjät, joita hanke koskettaa? Miten autetaan heitä ennakoimaan työmaa-ajan haitat? Miten hankkeelle rakennetaan positiivista julkisuutta? Miten arjen tiedottaminen organisoidaan, kun toimijoita on paljon? Onnistuminen edellyttää, että viestintä kytketään tiiviisti osaksi hanketta ja viestinnälliset tavoitteet huomioidaan hankkeen kokonaistavoitteissa, sanoo Taskut Communicationsin toimitusjohtaja Petteri Kakkola.

Oikea-aikainen ja avoin viestintä auttaa tilaajia, urakoitsijoita ja projektijohtoa tekemään hankkeista sujuvia. Se, miten hyvin ulkoinen ja sisäinen viestintä toimii, vaikuttaa koko hankkeen onnistumiseen.

Varhainen vuorovaikutus vähentää valitusriskiä

Yksi hankeviestinnän tehtäviä on valitusriskin pienentäminen. Suuret hankkeet aiheuttavat aina eri asteista vastustusta ja niistä tehdään usein valituksia. Pitkät valitusprosessit tarkoittavat viivästyksiä ja kustannuksia.

Kallis valitusprosessi voi kuitenkin olla lievennettävissä varhaisella vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistyöllä sidosryhmien kanssa.

– Avoin vuorovaikutus jo hankkeen suunnitteluvaiheessa vähentää valitus- ja viivästysriskiä merkittävästi. Joskus valitus voi myös perustua väärään tai puutteelliseen kuvaan kokonaisuudesta. Paras tapa ehkäistä tällaista on osallistaa ihmisiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Kakkola sanoo.

Onnistunut viestintä on yhteispeliä

Hankeviestintä onnistuu parhaiten silloin, kun viestijä integroituu osaksi hankeryhmää rakentamisen konsulttien lailla. Yhteinen foorumi asioiden käsittelyyn mahdollistaa säännöllisen tiedonkulun hankkeen vetäjän, pääsuunnittelijan, pääurakoitsijan ja viestintäkumppanin kanssa.

– Viestinnälliset tarpeet havaitaan heti ja saadaan nopeasti vietyä oikeisiin kanaviin, sanoo Kakkola.

Tällä tavalla toimimalla rakennusalan ammattilaiset saavat tukea viestinnällisiin kysymyksiinsä, kuten eri sidosryhmien kohtaamisiin. Viestinnän ammattilainen puolestaan tuo projektiryhmän käyttöön oikeat resurssit, kanavat ja näkökulmat.

Lopputulos näkyy hankkeen sidosryhmilleen tuottamana hyvänä asiakaskokemusta ja positiivisena julkisuutena.

________________________________________________________________

Taskujen hankeviestinnän palvelu auttaa rakennushankkeiden tilaajia, urakoitsijoita ja projektinjohtajia hoitamaan hankkeen viestinnän luotettavasti ja tavoitteellisesti sekä tekemään hankkeistaan paremmin sujuvia ja sidosryhmiensä arvostamia.

Kysy lisää

Lotta Suistoranta
Asiakkuusjohtaja
lotta.suistoranta@taskut.fi
+358 40 5273 506

Petteri Kakkola
Toimitusjohtaja
petteri.kakkola@taskut.fi
+358 44 054 4050

(Photo by Patrik Lindeberg on Unsplash)

Muita ajankohtaisia

näytä kaikki

10.2.2021

Etsimme yritysviestinnän asiantuntijaa & sisällöntuottajaa

Oletko sujuvasanainen sisältöekspertti, strategisesti ajatteleva suunnittelija, myyvää tekstiä tuottava copywriter tai parhaassa tapauksessa yhdistelmä näitä kaikkia? Haemme viestinnän asiantuntijaa ja sisällöntuottajaa monipuolisiin asiakasprojekteihin yhteiskunnallisesti merkittävällä toimialalla. Etsimämme henkilö on:

18.12.2020

Hyvää joulua lapsiperheille!

Tuemme tänä vuonna Hyvä Joulumieli -keräystä, joka on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Hyvä Joulumieli

25.8.2020

Etsimme hankeviestijää rakennushankkeisiin

Haluatko olla mukana vaikuttamassa kaupunkilaisten arkeen? Haemme rakennetussa ympäristössä viihtyvää viestijää hankeviestijäksi asiakkaidemme rakennushankkeisiin pääkaupunkiseudulla. Tuotamme erilaisiin rakennus- ja kiinteistökehityshankkeisiin viestinnän sekä sidosryhmävuorovaikutuksen konsulttipalveluja. Hankeviestijänä