Viestinnällä on kriittinen rooli hankkeen johtamisessa

Rakennus-, infra tai kiinteistökehityshanke vaikuttaa ympäristöönsä laajasti. Mitä tiiviimmin hankkeen johtamiseen on kytketty viestintä, sitä sujuvammin voidaan auttaa ihmisiä ennakoimaan työmaasta aiheutuvat häiriöt ja rakentaa hankkeelle positiivista julkisuutta. Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus jo suunnitteluvaiheessa tekee hankkeesta sidosryhmiensä arvostaman. 

Liikennekatkoja. Porauksia. Räjäytyksiä. Kaventuvia ajoväyliä. Muuttuvia reittejä jalankulkijoille. Häiriöitä kiinteistön käyttäjille. Melua, tärinää ja pölyä.

Työmaa synnyttää aina häiriötekijöitä. Oli kyseessä pieni katuremontti, keskeinen väylähanke, alue- tai kiinteistökehityshanke, se koskettaa alueen toimijoita laajasti.

Valmistuttuaan jokainen hanke kuitenkin tuo hyötyjä. Liikenne sujuvoituu, turvallisuus lisääntyy, kohteen imago paranee ja uusitut väylät tai toimitilat vastaavat liikkumisen ja työskentelyn muodoissa tapahtuneita muutoksia.

Haitoista ja hyödyistä kertomiseen tarvitaan viestintää. Viestintä onkin hankkeen johtamisen tärkeimpiä työkaluja.

– Viestintätarpeita on valtavasti. Miten huomioidaan asukkaat ja yrittäjät, joita hanke koskettaa? Miten autetaan heitä ennakoimaan työmaa-ajan haitat? Miten hankkeelle rakennetaan positiivista julkisuutta? Miten arjen tiedottaminen organisoidaan, kun toimijoita on paljon? Onnistuminen edellyttää, että viestintä kytketään tiiviisti osaksi hanketta ja viestinnälliset tavoitteet huomioidaan hankkeen kokonaistavoitteissa, sanoo Taskut Communicationsin toimitusjohtaja Petteri Kakkola.

Oikea-aikainen ja avoin viestintä auttaa tilaajia, urakoitsijoita ja projektijohtoa tekemään hankkeista sujuvia. Se, miten hyvin ulkoinen ja sisäinen viestintä toimii, vaikuttaa koko hankkeen onnistumiseen.

Varhainen vuorovaikutus vähentää valitusriskiä

Yksi hankeviestinnän tehtäviä on valitusriskin pienentäminen. Suuret hankkeet aiheuttavat aina eri asteista vastustusta ja niistä tehdään usein valituksia. Pitkät valitusprosessit tarkoittavat viivästyksiä ja kustannuksia.

Kallis valitusprosessi voi kuitenkin olla lievennettävissä varhaisella vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistyöllä sidosryhmien kanssa.

– Avoin vuorovaikutus jo hankkeen suunnitteluvaiheessa vähentää valitus- ja viivästysriskiä merkittävästi. Joskus valitus voi myös perustua väärään tai puutteelliseen kuvaan kokonaisuudesta. Paras tapa ehkäistä tällaista on osallistaa ihmisiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Kakkola sanoo.

Onnistunut viestintä on yhteispeliä

Hankeviestintä onnistuu parhaiten silloin, kun viestijä integroituu osaksi hankeryhmää rakentamisen konsulttien lailla. Yhteinen foorumi asioiden käsittelyyn mahdollistaa säännöllisen tiedonkulun hankkeen vetäjän, pääsuunnittelijan, pääurakoitsijan ja viestintäkumppanin kanssa.

– Viestinnälliset tarpeet havaitaan heti ja saadaan nopeasti vietyä oikeisiin kanaviin, sanoo Kakkola.

Tällä tavalla toimimalla rakennusalan ammattilaiset saavat tukea viestinnällisiin kysymyksiinsä, kuten eri sidosryhmien kohtaamisiin. Viestinnän ammattilainen puolestaan tuo projektiryhmän käyttöön oikeat resurssit, kanavat ja näkökulmat.

Lopputulos näkyy hankkeen sidosryhmilleen tuottamana hyvänä asiakaskokemusta ja positiivisena julkisuutena.

________________________________________________________________

Taskujen hankeviestinnän palvelu auttaa rakennushankkeiden tilaajia, urakoitsijoita ja projektinjohtajia hoitamaan hankkeen viestinnän luotettavasti ja tavoitteellisesti sekä tekemään hankkeistaan paremmin sujuvia ja sidosryhmiensä arvostamia.

Kysy lisää

Lotta Suistoranta
Asiakkuusjohtaja
lotta.suistoranta@taskut.fi
+358 40 5273 506

Petteri Kakkola
Toimitusjohtaja
petteri.kakkola@taskut.fi
+358 44 054 4050

(Photo by Patrik Lindeberg on Unsplash)

Muita ajankohtaisia

näytä kaikki

19.11.2021

Haussa projektipäällikkö markkinoinnin asiantuntijapalveluihin

Etsimme aikaansaavaa ja asiakaspalveluhenkistä projektipäällikköä, joka tuntee monipuolisesti markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keinot sekä prosessit. Erityisvahvuutesi on digitaalinen markkinointi.  Työssäsi vastaat asiakkaidemme markkinointiviestinnän projektien vetämisestä alusta loppuun ja strategiasta käytäntöön.

18.10.2021

Haussa vastaava sisällöntuottaja viestintään ja markkinointiin

Etsimme vastaavaa sisällöntuottajaa, joka hallitsee monipuolisesti sisältöjen suunnittelun, tuottamisen sekä koordinoinnin B2B-viestinnän ja -markkinoinnin kentällä. Voit olla taustaltasi myös esimerkiksi sisältöstrategi tai viestinnän asiantuntija. Työssäsi koordinoit, kirjoitat, suunnittelet ja tuotat sisältöjä yksin ja

29.6.2021

Haussa monipuolinen viestijä rakennushankkeisiin

Haluatko olla mukana vaikuttamassa kaupunkilaisten arkeen? Taskut tuottaa viestinnän ja sidosryhmävuorovaikutuksen konsulttipalveluja erilaisiin rakennus- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Nyt haemme rakennetussa ympäristössä viihtyvää viestijää osaksi tiimiämme työskentelemään rakennushankkeessa pääkaupunkiseudulla.