Tietosuojaseloste

Tämä on Taskut Communications Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 27.06.2019.

Rekisterinpitäjä:

Taskut Communications Oy
Y-tunnus 0613536-0
Siltasaarenkatu 8-10
00530 Helsinki

info@taskut.fi
Yhteyshenkilö / Tietosuojavastaava: Satu Immonen

Rekistereiden nimet

Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri
Rekrytointirekisteri

Asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitaminen, toteuttaminen ja kehittäminen.

Rekisteri voi sisältää käyttäjien perusyhteystietoja kuten nimen, yrityksen sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen, organisaation tilaus- ja laskutushistorian.

Markkinointirekisteri

Käsittelyn tarkoituksena on palveluiden markkinointi. Lähetämme tietoa julkaisuista, tapahtumistamme ja palveluistamme uutiskirjeen muodossa tai henkilökohtaisella yhteydenotolla rekisterissä oleville henkilöille.

Rekisteri voi sisältää käyttäjien perusyhteystietoja kuten nimen, organisaation, tittelin, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja osoitteen.

Rekisteri koostetaan Taskut Communications Oy:n asiakastietojärjestelmästä, sekä ostetuista markkinointirekistereistä tai tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekrytointirekisteri

Taskut.fi käyttää rekrytointiprosessissa yhteydenottolomaketta. Lomakkeella kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisina. Käsittelyn tarkoituksena on työntekijöiden rekrytointi.

Rekisteri voi sisältää hakijoista nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tiedonantajan itse päättämän muun henkilötiedon, joka sisältyy hakijan itse sivustolle lataamiin rekrytointiin liittyviin tiedostoihin.

Evästeet

Taskut Communications Oy käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuillaan taskut.fi, jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustonsa kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat Taskut Communications Oy:lle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa.

Taskut Communications Oy saattaa hyödyntää evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa taskut.fi-verkkosivuston toimivuutta.

Verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/
Leadfeeder – lisätietoja: https://www.leadfeeder.fi/

Rekistereiden tietojen päivitys ja poistaminen

Tietoja päivitetään manuaalisilla päivityksillä joko rekisteröidyn tai yrityksen Taskut Communications Oy:n aloitteesta.

Rekistereiden suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Taskut Communications Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

(i) Taskut Communications Oy voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen. Luotetut palveluntarjoajamme toimivat meidän puolesta ja lukuun ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Pidämme huolta siitä, että alihankkijamme käyttävät henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. Alihankkijoillemme on asetettu asianmukaiset tietoturva- ja salassapitovelvollisuudet.

(ii) Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön vaatiessa, kuten toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi.

(iii) Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai asiakkaidemme turvaamiseksi.

Käyttäjän oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen; oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä; oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle; oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka Taskut Communications Oy:n on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Jos käyttäjä katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Taskut Communications Oy avustaa Asiakasta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa, mukaan lukien rekisteröityjen ja valvontaviranomaisten tietosuojalainsäädännön mukaisiin pyyntöihin vastaamisessa. Asiakas on velvollinen korvaamaan Taskut Communications Oy:lle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja kulut. Asiakkaan tulee esittää pyynnöt kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Taskut Communications Oy voi käyttää toiminnassaan alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin palveluiden tarjoamiseksi EU/ETA:n ulkopuolelle. Siinä tapauksessa käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita mekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron alihankkijoillemme kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla täältä.