Keitä me olemme

Tuttavallisesti Taskut, mutta hieman virallisemmin Taskut Communications Oy, on vuonna 1985 perustettu markkinoinnin, viestinnän ja niihin liittyvien digitaalisten ratkaisujen asiantuntijayritys. Palvelumme vastaavat erityisesti modernin rakennetun ympäristön, B2B-markkinointiviestinnän sekä yritysvastuuviestinnän tarpeisiin. Ratkaisukeskeinen ja ketterä toimintatapamme varmistaa asiakkaidemme tavoitteiden toteutumisen, olipa tähtäimessä kasvun aikaansaaminen, sidosryhmiin vaikuttaminen tai tunnettuuden luominen.

Asiakkaitamme ovat mm. kotimaiset sekä kansainväliset kiinteistösijoittajat, rakennusteollisuuden yritykset ja yhteisöt, palveluyritykset, järjestöt, konsultti- ja suunnittelutoimistot, kunnat ja kaupungit sekä muut maankäytön ja kiinteistökehityksen toimijat. Taskuissa työskentelee useita viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia. Yhteistyökumppaniverkostomme kattaa lisäksi laajan joukon erityisosaajia kirjoittajista graafikoihin, designereihin ja koodareihin.

Taskut on ollut yritysvastuuverkosto FiBS ry:n jäsen vuodesta 2010 ja osallistuu säännöllisesti verkoston yritysvastuuta kehittäviin hankkeisiin. Taskut on osallistunut Suomen Standardoimisliiton projektiin ISO 26000 -yritysvastuustandardin soveltuvuudesta pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan.

Taskut kehittää asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa yhteiskuntavastuullista toimintaa tarjoamalla asiantuntemustaan ja tekemällä vastuullisuustyötä näkyväksi sekä ymmärrettäväksi. Taskut on Suomalaisen Työn liiton jäsen. Yhdessä asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa Taskut edistää vastuullisen liiketoiminnan toteutumista ja kestävien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua Suomessa.

Taskut kehittää omaa yritysvastuutaan ottaen huomioon ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta.

Taskujen toimiston ympäristöjärjestelmälle on myönnetty WWF Green Office -ohjelman sertifikaatti ja raportoimme ympäristövaikutuksistamme sen mukaisesti WWF:lle vuosittain. Ympäristöohjelmamme päämääränä on pienentää yrityksen toiminnasta suoraan tai välillisesti johtuvaa luonnonvarojen kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä pitämällä sähkön- ja paperinkulutuksen mahdollisimman pienenä, suosimalla uusiutuvia raaka-aineita ja kannustamalla henkilöstöään ympäristömyönteisiin kulutustottumuksiin.