Kumppani viestintään sekä markkinointiin kaikissa muodoissa ja teknologioissa

Taskut on asiakkaidensa liiketoiminnan haasteita tehokkaasti ratkaiseva markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritys. Olemme Suomen ainoa kiinteistö- ja rakennusalaan erikoistunut viestintä- ja markkinointitoimisto. Me palvelemme kestävää yhteiskuntaa rakentavia yrityksiä ja organisaatioita tarjoten viestintään ja markkinointiin sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen konsultti-, suunnittelu- ja kehityspalveluita. Lähes 40 vuoden kokemuksella luomme ratkaisuja viestintään ja markkinointiin kaikissa muodoissa ja teknologioissa.

 

Olemme asiakkaillemme pitkäjänteinen kumppani strategiasta toteutukseen. Vastaamme erityisesti rakennetun ympäristön toimialan, B2B-markkinoinnin ja -viestinnän sekä yritysvastuuviestinnän tarpeisiin. Palvelemme kattavasti kaikilla markkinoinnin, viestinnän ja digitaalisten kohtaamisten alueilla. Autamme tavoitteiden toteuttamisessa, olipa tähtäimessä myynti ja kasvun aikaansaaminen, transaktioiden nopeuttaminen, sidosryhmiin vaikuttaminen, muutoksen aikaansaaminen, asiakaskokemus tai tunnettuuden kehittäminen. Taskut on viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija kaikissa muodoissa ja teknologioissa. Onnistumisesta vastaavat kokenut projektinjohto, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijat sekä laaja erikoisosaajien verkosto.

Asiakkaitamme ovat lähes 40 vuoden ajan olleet muun muassa kotimaiset ja kansainväliset kiinteistösijoittajat, rakennusteollisuuden yritykset ja yhteisöt, rakennetun ympäristön asiantuntija- ja palveluyritykset, järjestöt, konsultti- ja suunnittelutoimistot, kunnat ja kaupungit sekä kiinteistönomistajat ja kiinteistöjen kehittäjät. Taskut kehittää asiakkaidensa yhteiskuntavastuullista toimintaa tekemällä vastuullisuustyötä näkyväksi sekä ymmärrettäväksi. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa edistämme vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa.


Taskut on Suomalaisen Työn liiton jäsen, ja ollut yritysvastuuverkosto FiBS ry:n jäsen vuodesta 2010 lähtien. Taskut kehittää omaa yritysvastuutaan huomioiden ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Toimistomme ympäristöjärjestelmälle on myönnetty WWF Green Office -ohjelman sertifikaatti ja raportoimme ympäristövaikutuksistamme sen mukaisesti WWF:lle vuosittain. Ympäristöohjelmamme tavoitteena on pienentää yrityksen toiminnasta suoraan tai välillisesti johtuvaa luonnonvarojen kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä hillitsemällä sähkön- ja paperinkulutusta, suosimalla uusiutuvia raaka-aineita ja kannustamalla ympäristömyönteisiin kulutustottumuksiin.