Aurinkosähkö on murtautunut liikekiinteistöjen energiamarkkinoille

Kiinteistösijoittamisen Smart Solar Executive Breakfast -tilaisuus esitteli onnistuneita esimerkkejä älykkään aurinkovoiman hyödyntämisestä kiinteistössä ja nosti esiin kiinteistökohtaisten aurinkovoimaloiden turvallisuuden.

Kiinteistökohtaiset aurinkovoimalat ovat kasvaneet varteenotettavaksi tavaksi tuottaa uusiutuvaa sähköä myös Suomessa. Teknologian nopea kehitys ja laitteiden halpeneminen ovat saaneet aurinkoenergiassa aikaan tietotekniikkamaailmastakin tutun ”loikan”: investointitukien kanssa aurinkosähkö on jo nyt monin paikoin verkkosähköä halvempaa.

Ilman tukiakin aurinkovoima kiilaa kustannuksissa verkkosähköstä ohi lähivuosina, arvioi aurinkoenergian pioneeri Philip Wolfe perjantaina 21.9. Helsingissä kiinteistösijoittajille järjestetyssä Smart Solar Executive Breakfast-tilaisuudessa. Brittiläisen ritarikunnan kunniamerkillä palkittu ja juuri julkaistun The Solar Generation -kirjan kirjoittaja Philip Wolfe (MBE) on eurooppalaisen uusiutuvan energia-alan lähettiläs, joka on vaikuttanut vahvasti aurinkoenergian kehitykseen EU:n alueella. Wolfe puhui Smart Solar Executive Breakfast -tilaisuudessa aurinkosähkömarkkinoiden kehityksestä Euroopassa.

Tilaisuus houkutteli paikalle kiinteistöalan päättäjiä ja vaikuttajia keskustelemaan aurinkosähkömarkkinan kehityksestä, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä aurinkosähkön hyödyntämisestä osana kiinteistösijoittamista.

Helsingin suurimman kiinteistökohtaisen aurinkovoimalan pääkonttorinsa katolle vuonna 2016 rakennuttanut Ilmarinen on saanut ensimmäisestä voimalakohteestaan hyviä kokemuksia. Voimala kattaa kesäkuukausina noin neljänneksen kiinteistön sähköntarpeesta ja koko vuoden kulutuksesta noin 5 prosenttia.

– Voimala on ollut ensisijaisesti järkevä sijoitus, vaikka toki myös vastuullisuus oli tärkeä draiveri. Meille vastuullisuus on osa riskienhallintaa, ja aurinkovoiman mahdollisuuksien tutkiminen on tullut jo tavanomaiseksi osaksi kiinteistökehitystämme, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen listaamattomien sijoitusten johtaja Esko Torsti kertoi tilaisuudessa.

– Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja älykkäät ratkaisut yleistyvät koko ajan. Kustannukset ovat jo laskeneet sellaiselle tasolle, että aurinkovoimala on hyvä investointi, Torsti kannustaa.

Investoinnin vuosituotto vaikuttaa asettuvan 7-8 % oletettuun marginaaliin. Tähän mennessä 200 MWh suunnitellusta vuosituotosta on saavutettu ensimmäisenä toimintavuonna 6 % alle suunnitellun, mikä mahtuu normaaliin vuosivaihteluun. Tuotantoennätys saavutettiin kuluvan vuoden toukokuussa, jolloin Ruoholahdessa sijaitseva kattovoimala tuotti 41 MW.

Aurinkovoimala on myös nostanut Ilmarisen pääkonttorikiinteistön profiilia.

– Yritysvastuullisuus on jokaisen suuryrityksen ja sijoittajan agendalla ja myös tärkeä osa yrityksen viestinnälle nimettyjä tavoitteita, totesi kiinteistöalan viestintään erikoistuneen Taskujen Petteri Kakkola puheessaan.

Kiinteistöön integroitujen aurinkovoimaloiden yleistyminen asettaa myös palo- ja pelastusviranomaiset uudenlaisten haasteiden eteen. Yhtenäiset ohjeistukset ja kiinteistössä sijaitsevasta voimalasta selkeästi kertovat merkinnät ovat turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeitä.

– Sammutustilanteessa on tiedettävä kiinteistön järjestelmät, joten asiaan kuuluvat merkinnät ovat tärkeässä roolissa. Suunnitteilla on erilaisia ohjeistuksia, toivottavasti voimme tulevaisuudessa ohjeistaa rakentajia aurinkosähköjärjestelmien turvallisuudesta entistä paremmin, kertoi Suomen Palopäällystöliitossa aurinkosähköjärjestelmien palomiehille aiheuttamia riskitilanteita tutkinut Vesa Läderberg tilaisuudessa.

Turvallisuus on myös osa investoinnin pitkäkestoista tuottavuutta. Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuudessa olennaisin ratkaisu on käyttää edistyneintä markkinoilla olevaa tekniikkaa, jonka avulla järjestelmää voidaan ohjata paneelikohtaisesti. Poikkeustilanteessa sähkönsyöttö katkaistaan ja katto saadaan nopeasti jännitteettömäksi.

– Solnet käyttää aurinkovoimaloissaan edistyksellisimpiä toimittajia ja parhaita komponentteja ja hyödyntää dataa, IoT-ratkaisuja ja pitkälle vietyä automatiikkaa, mikä tekee aurinkovoiman hyödyntämisestä asiakkaalle helppoa sekä taloudellisesti kannattavaa. Pyrimme muuttamaan markkinaa entistä älykkäämpien ja turvallisempien voimaloiden suuntaan, jotta asiakkaamme saavuttavat tavoittelemansa tuoton voimalan koko pitkän elinkaaren ajaksi, Solnetin maajohtaja Veli-Matti Heimonen kertoi.

Aurinkosähkö on Suomessa selvästi kasvava trendi. Energiateollisuuden teettämän kyselyn (11/2017) mukaan suomalaiset kannattivat uusiutuvien energialähteiden lisäämistä energiantuotannossa. Kyselyyn vastanneista jopa 89 % haluaisi lisätä erityisesti aurinkosähkön tuotantoa. Suomessa kannattavinta on asentaa aurinkosähköjärjestelmä kiinteistön katolle ja hyödyntää tuotettu sähkö kiinteistön omassa käytössä. Aurinkosähkö mahdollistaa samalla kiinteistön asiakkaiden vastuullisuusstrategian toteutumista helposti ja kustannustehokkaasti.

Smart Solar Executive Breakfast -tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen johtava älykkäiden aurinkosähköjärjestelmien toimittaja, Solnet, sekä kiinteistö- ja rakennusalan markkinointiviestintään sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut Taskut.

Muita ajankohtaisia

näytä kaikki

12.8.2019

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta luo hyviä vuokralaissuhteita ja uutta säpinää historiallisiin rakennuksiin

Yhä useampi yritys valitsee toimitilat nyt ympäristösertifioidusta kiinteistöstä. Taustalla on nopeasti kasvava vaatimus toimitilojen vastuullisuutta kohtaan, sanoo Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski. Kestävästi rakennetussa tai perusparannetussa kiinteistössä käyttäjät viihtyvät hyvin, mikä näkyy pitkinä

4.6.2019

Kiertotalous vaatii organisaatiolta kulttuurinmuutosta ja rohkeutta uudenlaiseen yhteistyöhön

Yhden jäte on toisen raaka-aine. Yhden tyhjillään oleva tila sopii toisen toimintaan täydellisesti. Kiertotalous avaa nyt vauhdilla uusia, kestävämpään rakennettuun ympäristöön tähtääviä liiketoimintamahdollisuuksia. Rohkeat edelläkävijät ja aktiiviset verkostoitujat erottuvat ja nousevat näkyviksi menestystarinoiksi, sillä

23.5.2019

Viestintä on rakennushankkeen johtamisen työkalu – Näin Jyrkkälän peruskorjauksessa uusittiin myös asuinalueen imago

Rakennushanketta ei voi johtaa onnistuneesti ilman toimivaa viestintää. Turkulaisen Jyrkkälän aluekorjaushankkeessa viestintä oli yksi avaintulosalueista ja kehitysvaiheesta asti päätöksenteon ytimessä. Aktiivinen vuoropuhelu käyttäjien kanssa, tiivis kommunikaatio projektiryhmän sisällä sekä ulkoisten sidosryhmäsuhteiden