29.12.2022

“Nopeemmat startit, osuvampi lopputulos” – Toimialaymmärrys hyödyttää viestinnän ja markkinoinnin palvelujen ostajaa

Konsultin toimialaymmärrys hyödyttää viestinnän ja markkinoinnin palvelujen ostajaa – nyt se on todistettu myös asiakkaiden suulla. Rakennetun ympäristön alalla toimivien organisaatioiden viestintä- ja markkinointipäättäjät pitävät toimialaymmärrystä tärkeänä sekä yhteistyön että lopputuloksen laadulle.

Se minkä me Taskuissa olemme aavistaneet käytännössä jo vuosia, on nyt todistettu myös asiakaskunnalta kysymällä.

Taskut tutki rakennetussa ympäristössä työskentelevien markkinoinnin ja viestinnän päättäjien näkemyksiä viestinnän ja markkinoinnin roolista rakennetun ympäristön toimialalla.

Tutkimuksen mukaan kumppanin toimialaosaaminen hyödyttää merkittävästi viestinnän ja markkinoinnin palvelujen ostajia: Valtaosa, 88 % vastaajista piti kumppanin toimialaymmärrystä organisaatiolleen tärkeänä asiana viestintä- ja markkinointikumppanin valinnassa.

Kumppanin erikoistuminen rakennetun ympäristön toimialaan nähtiin etuna viestinnän sekä markkinoinnin tekemisessä ja toimialaymmärryksen merkityksen katsottiin korostuvan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Yleisimmin toimialaymmärryksen konkreettisiksi hyödyiksi mainittiin asiakkaan ja palveluntuottajan yhteinen ymmärrys sekä yleinen alan tuntemus.

Monimutkaisista hankintaketjuista kohderyhmien ymmärtämiseen

Kiinteistö- ja rakennusalalla toimialaymmärryksen hyödyt tulevat tutkimuksen mukaan esiin muun muassa asiakkaiden ostokulttuurin ja näkökulmien tuntemuksessa. Kiinteistö- ja rakennusalalla viestintää tehdään tyypillisesti useille erilaisille kohderyhmille, ja viestin on puhuteltava kaikkia ammattimaisesti ja uskottavalla tavalla.

Vastaajien mukaan kumppanin aiemman kokemuksen etuina olivat ymmärrys heidän asiakkaidensa käyttäytymisestä ja ajattelusta. Lopputuloksena nähtiin esimerkiksi yhteistyön nopeammat startit ja osuvampi lopputulos: “Kun puhutaan samaa kieltä ja kumppani ymmärtää meidän tavoitteemme, on yhteistyö paljon helpompaa.”

Rakennetun ympäristön kompleksisuuden ja monimutkaisten hankintaketjujen ymmärtäminen nousikin esiin myös laadukkaan sisällön tuottamisen takeena. Toimialan erityispiirteiden ja insinöörivetoisuuden koetaan asettavan omat haasteensa viestinnälle.

Logiikka ja lainalaisuudet esimerkiksi asiakkaan käyttäytymisessä, prosesseissa tai lainsäädännössä on tärkeää ymmärtää: “Toimialaa ymmärtävällä kumppanilla on kokonaisympyrä hallussa ja hän ymmärtänee taustat, ja mikä vaikuttaa mihinkin”.

Lisäksi koettiin, että alaa ymmärtävällä toimijalla voi olla valmiina vahvat taustatiedot siitä, mikä toimii ja mikä ei.

88 % vastaajista piti kumppanin toimialaymmärrystä organisaatiolleen tärkeänä asiana.

Tehokkuutta ja nopeutta markkinoinnin tekemiseen

Asiakkaan ja konsultin yhteistä ymmärrystä pidettiin usein myös tehokkaan etenemisen mahdollistajana viestinnän ja markkinoinnin tekemisessä. Toimialaymmärryksen etuina nähtiin muun muassa ajan säästyminen, nopeus ja suunnittelun helpottuminen.

Vastaajat kokivat, ettei heillä ei ole resursseja opettaa markkinointikumppaneilleen toimialaosaamista. Hyötyä tulee siitä, “ettei tarvitse selittää joka asiaa juurta jaksaen, vaan kumppani ymmärtää mitä tarkoitetaan.”

Tehokkuutta oikeaan lopputulokseen pääsemisessä kerrottiin saavutettavan, “kun ei tarvitse käyttää aikaa prosessien ja vaikutuskeinojen kuvailuun, vaan voidaan mennä suoraan asiaan ja saada myös hyviä ehdotuksia.”

Ymmärrys tuo innovaatioita ja syventää viestinnän arvoa

Nopeuden ja tehokkuuden lisäksi kumppanin toimialaymmärryksen koettiin ehdottomasti parantavan myös viestinnän laatua. Vastauksissa nousivat esiin ammattimainen toteutus, viestinnän uskottavuus ja paremmat lopputulokset.

Ymmärtävän kumppanin avulla koetaan, että “sisällön tuottaminen helpottuu ja saa uusia näkökulmia”:

“Kumppanilta saa paremmin aiheideoita viestintään ja heillä on riittävästi asiantuntemusta viestinnän toteuttamiseen ammattimaisesti.”

Kiinteistö- ja rakennusalan kehityksen, trendien, ostokulttuurin ja näkökulmien tuntemisen koettiin tuovan viestinnän ja markkinoinnin työhön innovatiivisuutta, uusia näkökulmia sekä uusia verkostoja.

Samalla tasolla oleva ymmärrys tuo kaikkiaan yhteistyöhön positiivista nostetta ja lisää myös vaikutusmahdollisuuksia: “Kumppani pystyy katsomaan tilannettamme koko toimialan laajuudelta, mikä luo meille mahdollisuuksia ja avaa ovia uusiin verkostoihin”.

Lopulta toimialaymmärryksen hyöty kietoutuu markkinoinnin ja viestinnän arvoon. Sitä nähtiin niin myynnin edellytysten luomisessa, brändin tunnettuuden lisäämisessä, yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, rekrytoinnissa kuin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmien esiin tuomisessa.

Suurin osa (77 %) kyselyn vastaajista näkee viestinnän ja markkinoinnin roolin toimialalla strategisena. Toimialaymmärrys onkin edellytys viestinnän ja markkinoinnin tekemiselle strategisesti: “Markkinointi on osa liiketoiminnan kehittämistä, sitä ei voi tehdä ilman syvällistä markkina- ja toimialatuntemusta.”

Kumppanin aiemman kokemuksen etuina olivat ymmärrys heidän asiakkaidensa käyttäytymisestä ja ajattelusta.

Näin tutkimus tehtiin

Toimialaymmärryksellä tarkoitettiin tutkimuksessa ymmärrystä asiakkaan toimintaympäristöstä, toimintamalleista, substanssista, termeistä sekä käytetystä kielestä ja tyylistä.

Tutkimus toteutettiin alkusyksyn 2022 aikana sähköisellä kyselyllä. Tiedonkeruun toteutti tutkimusyritys Value Clinic. Tutkimukseen osallistui yhteensä 51 vastaajaa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä rakennetun ympäristön toimialan asiantuntijoiden ajatuksista sekä asenteista markkinoinnin ja viestinnän kannalta.

Lainaukset ovat otteita kyselyn anonyymeistä avoimista vastauksista.

Haluatko kuulla lisää tutkimuksesta? Ota yhteyttä » Anu Pitkäseen anu.pitkanen@taskut.fi +358 40 511 1901

Yhteystiedot »


Kuva: Markus Spiske on Unsplash

Muita ajankohtaisia

näytä kaikki

18.12.2023

Kiitos vuodesta 2023 on lahja Itämerelle

Vuosi lähenee loppuaan ja on kiitosten aika. Tänäkin jouluna annoimme lahjan yhteiselle Itämerellemme. Aineellisten lahjojen sijasta tuemme Baltic Sea Action Groupin käytännön työtä Itämeren pelastamiseksi, luontokadon torjumiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Itämeri on planeettamme meristä paitsi nuorin myös saastuinein.

6.10.2023

Mannerheimintien peruskorjaus nappasi viestinnän kunniamaininnan Vuoden katutyömaa-kisassa – työmaan viestintää tehdään yhteistyönä

Taskut tekee Mannerheimintien peruskorjauksen työmaaviestintää yhdessä pääurakoitsija VM Suomalainen Oy:n ja Helsingin kaupunkiympäristön kanssa. Yhteinen viestintä sai tunnustusta Vuoden katutyömaa -kisassa. Mannerheimintien peruskorjauksen viestintä sai kunniamaininnan Vuoden katutyömaa -kilpailussa. Kilpailun raati perusteli

4.9.2023

Taskujen ja Exoven strateginen kumppanuus vahvistaa Taskujen digipalveluja

Taskut ja Exove sopivat strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuuden myötä Taskuilla on käytössään entistä laajempi teknologia- ja järjestelmäosaaminen. Taskut on Suomen ainoa kiinteistö- ja rakennusalaan erikoistunut viestintä- ja markkinointitoimisto, joka tarjoaa viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu- ja kehityspalveluita. Exove Oy